Kategoria: Konferencje Centrum Duchowości Świeckich

Wykład Jakuba Bałtroszewicza

W dniu 29 III 2017 Centrum Duchowości Świeckich gościło pana Jakuba Bałtroszewicza, Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of us”, który wygłosił wykład pt. „Europejska arena walki o życie – doświadczenia...