Centrum Duchowości Świeckich przy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski Blog

Ogromna czartu jesteś

Ogromna czartu jesteś – referat o. MARIUSZA BIGIELA SJ wygłoszony w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy i Strażniczki Polski.

Przedmałżeński kurs tylko dla ambitnych

PRZEDMAŁŻEŃSKI KURS TYLKO DLA AMBITNYCH NA LICENCJI PRYSCYLLA I AKWILA Centrum Duchowości Świeckich wespół z (przed)małżeńską Sodalicją Mariańską, w odpowiedzi na wezwanie papieskie zawarte w Laudato Si nr 204-211, przeprowadza w trybie indywidualnego toku...

Wykład Jakuba Bałtroszewicza

W dniu 29 III 2017 Centrum Duchowości Świeckich gościło pana Jakuba Bałtroszewicza, Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka „One of us”, który wygłosił wykład pt. „Europejska arena walki o życie – doświadczenia...

Maryjny dzień skupienia 4 marca 2017

Dnia 4 marca 2017. odbędzie się w naszym Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej biblijno-maryjny dzień skupienia pod hasłem „Poznać moc Słowa Bożego przez Niepokalane Serce Maryi”, który poprowadzi o. Mariusz Bigiel SJ. Spotkanie zacznie się...